slider1
slider2

Chúng tôi tâm nguyện làm những bộ kinh Phật Giáo, để các Phật tử có thể tự tay thêu hay thỉnh những dòng kinh thiêng liêng này, để từng câu từng chữ đều có thể nhớ trong tiềm thức.

Và quan trọng hơn – Để mọi người đều có thể thấy và tĩnh tâm để cảm nhận sự gia hộ của chư Phật đối với bản thân và gia đình.
Nam mô Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

hoa van
23
title1

Đối với người Phật tử, Chú Đại Bi được xem là một bài Kinh Chú rất nhiệm màu, rất thiêng liêng

ANH ANMANI
ommani

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn – Om Mani Padme Hum câu chú quen thuộc lâu đời và gần gũi nhất của người Phât tử Việt Nam…

A-DI-DA-PHAT-TRANG-CHU
title3

A Di Đà Phật là một câu niệm rất quen thuộc với người Phật tử…

BAT-NHA-TRANG-CHU
batnha

Bát Nhã Tâm Kinh, kể từ ngày bản dịch của Ngài Huyền Tráng ra đời, đã được tất cả các Phật tử Á Đông chấp nhận và tụng niệm thường xuyên

Cùng Thêu Tranh Phật - Cúng Dường Tam Bảo