Chúng tôi tâm nguyện làm những bộ kinh Phật Giáo, để các Phật tử có thể tự tay thêu hay thỉnh những dòng kinh thiêng liêng này, để từng câu từng chữ đều có thể nhớ trong tiềm thức.

Và quan trọng hơn – Để mọi người đều có thể thấy và tĩnh tâm để cảm nhận sự gia hộ của chư Phật đối với bản thân và gia đình.
Nam mô Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đối với người Phật tử, Chú Đại Bi được xem là một bài Kinh Chú rất nhiệm màu, rất thiêng liêng

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn – Om Mani Padme Hum câu chú quen thuộc lâu đời và gần gũi nhất của người Phât tử Việt Nam…

A Di Đà Phật là một câu niệm rất quen thuộc với người Phật tử…

Bát Nhã Tâm Kinh, kể từ ngày bản dịch của Ngài Huyền Tráng ra đời, đã được tất cả các Phật tử Á Đông chấp nhận và tụng niệm thường xuyên

thap-nhi-nguyen-quan-the-am-bo-tat-7-324x221

Vì sự cảm niệm lòng Từ Bi Quảng Đại của Bồ tát Quán Thế Âm, nên tấm tranh Thập Nhị Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát đã ra đời, để những người Phật tử tự tay thêu lên 12 Câu nguyện rộng lớn của Ngài…

những lợi ích không thể nghĩ bàn khi trì chú Dược Sư nên những tấm tranh này, để những người Phật tử tự tay thêu lên từng câu từng chữ trong bài Kinh Chú ..

Cùng Thêu Tranh Phật - Cúng Dường Tam Bảo

error: Content is protected !!